ژانویه 2018

به عنوان یک اینفلوئنسر چگونه پرسونای مخاطب خود را طراحی کنیم؟

به عنوان یک اینفلوئنسر چگونه پرسونای مخاطب خود را طراحی کنیم؟

شناخت صحیح و دقیق از مخاطب برای تولید محتوای مورد علاقه او، در‌واقع اصلی‌ترین چالش پیشِ روی اینفلوئنسرها در شبکه‌های اجتماعی است. هر اینفلوئنسر ...
استراتژی صحیح برای تولید محتوا، تنها راه رشد اینفلوئنسرهای اینستاگرام

استراتژی صحیح برای تولید محتوا، تنها راه رشد اینفلوئنسرهای اینستاگرام

برنامهریزی و داشتن استراتژی مشخص، ضامن بقا و رشد یک صفحه اینستاگرام است. اینفلوئنسرها باید قبل از هر چیزی استراتژی رشد شبکه‌های اجتماعی خود ...
بازاریابی آژانس های هواپیمایی به کمک اینفلوئنسر مارکتینگ

بازاریابی آژانس های هواپیمایی به کمک اینفلوئنسر مارکتینگ

در یک فضای رقابتی مانند حوزه آژانس های هواپیمایی، برندها انواع روش‌های مختلف را برای بازاریابی آژانس های هواپیمایی خود و درخشیدن درمیان رقبا ...