می 2017

چگونه در حوزه کاری خود به یک اینفلوئنسر (فرد تأثیرگذار) تبدیل شوید؟

چگونه در حوزه کاری خود به یک اینفلوئنسر (فرد تأثیرگذار) تبدیل شوید؟

به استناد فرهنگ واژگان آکسفورد، «تأثیرگذاری» (Influence) به معنای برخورداری از ظرفیت و توانایی اثرگذاشتن بر شخصیت، و توسعه یا تغییر رفتار کسی یا ...
اینفلوئنسر مارکتینگ چه فرصت‌هایی برای کسب‌وکار شما ایجاد می‌کند؟

اینفلوئنسر مارکتینگ چه فرصت‌هایی برای کسب‌وکار شما ایجاد می‌کند؟

«اینفلوئنسر مارکتینگ» یا کمک گرفتن از افراد تأثیرگذار برای تحقق اهداف کسب‌وکار، رویکردی در بازاریابی است که می‌کوشد با جامعه‌ی مخاطبانش از طریق برقراری ...